Platnosť „Zelených letákov“ skončila ,prosíme využívajte

ich len na nalepenie nálepiek za pizze.

Ďakujeme za pochopenie…